پاندای باغ وحش مسکو
2024/02/19 19:22:08

«رو یی» مشغول لذت بردن از پذیرای ویژه سال نو است که به طور ویژه در باغ وحش شهر مسکو، پایتخت روسیه برای او فراهم شده است

  • 2024/02/19 19:22:08
  • GMT+08:00
  • /