شهر باستانی برف پوش در «جه جیانگ»
2024/02/18 11:23:46

بارش برف در این شهر باستانی استان جه جیانگ واقع در شرق چین با ثبت این مناظر بی بدیل همراه شده است. 

  • 2024/02/18 11:23:46
  • GMT+08:00
  • /