حمام گریزلی
2024/02/18 15:25:15

این خرس گریزلی وحشی در نهایت آرامش و خوشحالی مشغول حمام کردن در دریاچه پارک ملی حفاظت شده دریاچه کلارک در آلاسکای ایالات متحده است. این تصویر را یک عکاس شجاع از فاصله حدود 2 متری از این حیوان عظیم الجثه گرفته است. حدود 30 هزار قلاده خرس گریزلی در آلاسکا زندگی می کنند که وزن هر یک از آنها می تواند تا بیش از 330 کیلوگرم برسد. 

  • 2024/02/18 15:25:15
  • GMT+08:00
  • /