وجود 3 میلیون و 370 هزار ایستگاه پایه 5 جی در چین
2024/02/18 16:28:42

به گزارش وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین تا پایان سال 2023، تعداد کل ایستگاه‌های پایه «5 جی» (5G) چین به 3 میلیون 370 هزار مورد رسیده و تعداد کاربران تلفن های همراه مجهز به 5 جی نیز از 805 میلیون نفر فراتر رفته است.

همزمان با تکمیل فزاینده پایه این شبکه، چین بزرگترین شبکه فیبر نوری و پهنای باند سیار جهان را نیز ساخته و بیش از 80 درصد روستاهای اداری در سراسر کشور به شبکه 5G دسترسی دارند.

 صنعت فناوری 5G به طور مداوم قابلیت‌های نوآوری خود از نظر استانداردهای فنی، تجهیزات شبکه، تجهیزات پایانه و موارد دیگر را افزایش داده و وسعت و عمق کاربردهای یکپارچه آن همچنان در حال گسترش است.  تعداد حقوق ثبت اختراع ضروری استاندارد 5G چین بیش از 42 درصد از تمام موارد مربوط به فناوری 5 جی در جهان را به خود اختصاص داده و از این نظر جایگاه برتری خود را حفظ کرده است.

وسعت و عمق کاربرد 5G در چین نیز بیش از پیش گسترش یافته و با 71 دسته اصلی اقتصاد چین ادغام شده است. کاربردهای 5G عمیقاً در بخش هایی مانند صنعت، معدن، برق، بنادر و مراقبت‌های پزشکی در حال گسترش و ترویج است و تعداد پروژه های «اینترنت صنعتی+ 5G» از 10 هزار مورد فراتر رفته است.

رشد مداوم کاربران تلفن همراه 5G و افزایش سریع استفاده از 5G به طور موثر فضای توسعه بازار ارتباطات سیار را در چین گسترش داده و تا پایان سال 2023، نسبت دسترسی به شبکه 5G در چین به 47 درصد رسیده است.

  • 2024/02/18 16:28:42
  • GMT+08:00
  • /