سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی مرکزی چین در سال 2023 از 6 تریلیون یوان فراتر رفت
2024/02/17 08:59:34

داده‌های رسمی نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی مرکزی چین سرمایه گذاری موثر خود را در سال 2023 توسعه داده‌اند. بر اساس اعلام «کمیسیون نظارت دارایی‌های دولتی» (SASAC) که زیر مجموعه شورای دولتی چین (کابینه چین) است، مجموع سرمایه گذاری شرکت‌های مرکزی در تملک دولت طی سال گذشته به 6.2 تریلیون یوان (873 میلیارد دلار) رسید که در مقایسه با سال 2022 یک رشد 6.9 درصدی را نشان می‌دهد. 

سرمایه گذاری دارایی ثابت (از جمله بخش املاک و مسکن) چنین شرکت‌هایی طی سال 2023 در مقایسه با سال 2022 رشدی 11.4 درصدی داشت و به 5.09 تریلیون یوان رسید. در عین حال سرمایه گذاری خارجی این شرکت‌ها یک رشد 15.5 درصدی را به ثبت رسانده است.

بر اساس اعلام SASAC، طی دوره مذکور، سرمایه گذاری شرکت‌های مرکزی در تملک دولت در صنایع نوظهور راهبردی شاهد رشد سریع 32.1 درصدی و رسیدن به 2.18 تریلیون یوان بوده‌اند که معادل بیش از 35 درصد کل محسوب می‌شود.

  • 2024/02/17 08:59:34
  • GMT+08:00
  • /