برف زمستانی در «نان جینگ»
2024/02/17 11:19:17

شهر نان جینگ، مرکز استان جیانگ سو در شرق چین شاهد بارش یک برف سبک زمستانی بود که مثل لایه از پودر قند روی فانوس های سرخ منطقه فرهنگی تائو و کوه نیو شوئو پاشیده شده است.  

  • 2024/02/17 11:19:17
  • GMT+08:00
  • /