رقص مار
2024/02/16 23:17:28

شاید شما پیش از این با رقص اژدها آشنا شده باشید اما آیا می دانستید که در چین رقص مار هم انجام می شود؟ زادگاه رقص مار در چین، روستایی از توابع شهرستان فی دونگ استان آن هویی در شرق این کشور است و این هنر که 650 سال قدمت دارد در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس چین نیز به ثبت رسیده است. 

  • 2024/02/16 23:17:28
  • GMT+08:00
  • /