نان بخارپز محبوب در ایام عید بهار
2024/02/16 10:11:46

با فرارسیدن سال نو چینی مردم در رونگ چنگ، استان شاندونگ در شرق چین، مشغول درست کردن بوبو، یک نان بخارپز محبوب در  ایام عید بهار هستند. 

  • 2024/02/16 10:11:46
  • GMT+08:00
  • /