تصاویری از بازار شاهه در پکن
2024/02/15 15:09:47

در بازار  شاهه در پکن، دیدن میوه و سبزیجات خشک انباشته شده باعث شادی در سال نوی چینی می شود.

  • 2024/02/15 15:09:47
  • GMT+08:00
  • /