افزایش قابل توجه سود صنعت کشتی سازی چین در سال 2023
2024/02/15 08:40:05

شرکت‌های کشتی سازی چین طی سال 2023 با بهبود رقابت جهانی، افزایش چشمگیر سود و درآمد ترکیبی را به ثبت رساندند.

داده‌های «انجمن صنعت کشتی سازی ملی چین» نشان می‌دهد، کشتی سازان بزرگ یک افزایش سود 131.7 درصدی را در مقایسه با سال 2022 و رسیدن آن به 25.9 میلیارد یوان (3.64 میلیارد دلار) به ثبت رسانده و درآمد تجاری اصلی آنها با رشدی 20 درصدی به 623.7 میلیارد یوان رسیده است.

شرکت‌های کشتی سازی چینی در سال گذشته میلادی تحول دیجیتال را سرعت بخشیده و ورودی نوآوری فناورانه خود را افزایش دادند.

چندین شرکت از نظر تولید، سفارش‌های جدید و سفارش‌گیری در فهرست‌های 10 گانه برتر جهان قرار داشتند و «شرکت کشتی‌ سازی دولتی چین» در همه شاخص‌های اصلی کشتی‌سازی رتبه نخست را در سطح جهانی از آن خود کرد.

«لی یان‌چینگ» دبیرکل انجمن صنعت کشتی سازی ملی چین در این باره گفت: شرکت‌های چینی موقعیت پیشتازانه را به دست خواهند آورد و  توسعه و رقابت پذیری کیفی را بهبود خواهند بخشید.

  • 2024/02/15 08:40:05
  • GMT+08:00
  • /