شرکای توافق تجارت آزاد چین به 29 کشور رسیدند
2024/02/15 08:43:49

چین تا پایان ژانویه امسال با 29 کشور توافق تجارت آزاد به امضا رسانده است.

بر اساس داده‌های دولتی حجم تجارت میان چین و این شرکا حدود یک سوم کل حجم تجارت خارجی این کشور محسوب می‌شود.

وزارت بازرگانی اعلام کرد چین پیشرفت‌هایی جدید هم در مذاکرات تجارت آزاد و هم امضای توافقات مربوط به آن در سال گذشته حاصل کرد. چین در سال 2023 توافق تجارت آزاد با اکوادور، نیکاراگوئه و صربستان به امضا رساند و همچنین پروتکلی برای ارتقاء هر چه بیشتر توافق تجارت آزاد چین-سنگاپور امضا کرد و پیشرفتی اساسی در مذاکرات اولیه توافق تجارت آزاد با هندوراس به دست آورد.

بر اساس اعلام وزارت بازرگانی، توافق تجارت آزاد چین-نیکاراگوئه نخستین توافق تجارت آزادی است که اجازه انجام تجارت و سرمایه گذاری خدمات فرا مرزی از طریق فهرست منفی را داده است. در عین حال، در پروتکل بهبود هر چه بیشتر توافق تجارت آزاد چین-سنگاپور، هر دو طرف تعهداتی برای گشایش خدمات و سرمایه گذاری از طریق این مدل فهرست منفی متقبل شده به گونه‌ای که به فراهم شدن فرصت‌های بزرگتر بازار برای سرمایه گذاران و ارائه دهندگان خدمات طرفین کمک خواهد کرد و در عین حال همکاری در بخش‌های نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال را تسهیل می‌کند.

وزارت بازرگانی اعلام کرد به پیشبرد شبکه‌های تجارت آزاد استاندارد با کیفیت بالای چین و توسعه پوشش سیاست تعرفه صفر تبادل کالا طی سال جاری ادامه خواهد داد.

این وزارتخانه تلاش می‌کند تا گشایش تجارت و سرمایه گذاری خدمات را با استفاده از مدل فهرست منفی ترویج کند و بخش‌هایی مانند مخابرات و مراقبت‌های پزشکی را گسترش دهد.

وزارت بازرگانی افزود قوانین اقتصادی و تجاری با استانداردهای بالا را در قبال اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز، استانداردها و گواهینامه‌ها و همچنین تدارکات دولتی در مذاکرات جدید توافق تجارت آزاد خود لحاظ کرده است. 

  • 2024/02/15 08:43:49
  • GMT+08:00
  • /