آتش بازی عید بهار در ماکائو
2024/02/15 08:36:28

به مناسبت فرا رسیدن سال نوی چینی و عید بهار برنامه آتش بازی در «ماکائو» واقع در جنوب چین برگزار و آسمان این منطقه ویژه اداری چین به شکلی زیبا روشن و رنگارنگ شد. تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 12 فوریه (23 بهمن) گرفت است.

  • 2024/02/15 08:36:28
  • GMT+08:00
  • /