رشد قابل توجه وام‌های مرتبط با کشاورزی چین
2024/02/14 09:46:18

طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی چین، تراز وام‌های مرتبط با کشاورزی در پایان سال گذشته میلادی شاهد افزایش بوده است.

بر اساس این داده‌ها،‌ تراز وام‌های مرتبط با کشاورزی هم به صورت یوان و هم ارزهای خارجی، در چین تا پایان 2023 به 56.6 تریلیون یوان (7.97 تریلیون دلار) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک رشد 14.9 درصدی را نشان می‌دهد.

نرخ رشد این وام‌ها 0.9 واحد درصد بالاتر از پایان سال 2022 بوده است.

به طور خاص، تراز وام‌های روستایی در پایان سال گذشته میلادی به 47.26 تریلیون یوان رسید که در مقایسه با پایان سال 2022 رشد 15.2 درصدی را نشان می‌دهد و 1.7 واحد درصد بالاتر از پایان 2022 بوده است.

تراز وام کشاورزی به 5.84 تریلیون یوان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی 15.4 درصدی را نشان می‌دهد و 4.7 واحد درصد بالاتر از پایان 2022 بوده است.


  • 2024/02/14 09:46:18
  • GMT+08:00
  • /