پادشاه فانوس های قصر
2024/02/14 14:04:14

بای جوپینگ 69 ساله که "پادشاه فانوس های قصر" نامیده می شود و به خاطر ساخت فانوس های بزرگ مشهور است، فانوس های قرمز با تم اژدها را برای جشن بهار در دهکده "تون توئو" در هه بی شمال چین آماده می کند. 

  • 2024/02/14 14:04:14
  • GMT+08:00
  • /