شکوفه های آلو در معبد لین یانگ
2024/02/14 11:01:42

معبد لین یانگ در فوجو، استان فوجیان در جنوب شرقی چین ، با وسعت زیادی از شکوفه های آلو به مقصدی محبوب برای لذت از زیبایی های گل و گیاه تبدیل شده است. 

  • 2024/02/14 11:01:42
  • GMT+08:00
  • /