دریایی از خرمالوهای خشک شده در آفتاب
2024/02/14 23:06:13

شهرستان پینگ له در منطقه گوانگ شی در جنوب چین دریایی از خرمالوهای خشک شده در آفتاب است. 

  • 2024/02/14 23:06:13
  • GMT+08:00
  • /