سال جدید، پاندای کرکی جدید!
2024/02/13 10:56:47

در مجموع 34 توله پاندای غول پیکر دوست داشتنی با ظاهری شبیه به هم که در سال 2023 در مرکز حفاظت و تحقیقات پاندای غول پیکر چین و پایگاه تحقیقاتی پرورش پاندای غول پیکر چنگدو در جنوب غربی سی چوان چین متولد شده اند، برای همه سال نو  آرزو می کنند.

  • 2024/02/13 10:56:47
  • GMT+08:00
  • /