بازار گل شناور
2024/02/13 22:58:08

بزرگ ترین بازار گل شناور در فوشان، استان گوانگ دونگ در جنوب چین، در میان آب های مواج در حرکت است. عطر خوش گل ها و گیاهان و درخشش فانوس های رنگارنگ با بهره مندی از تکنیک های میراث فرهنگی ناملموس، شبی هیجان انگیز برای گردشگران می سازد. 

  • 2024/02/13 22:58:08
  • GMT+08:00
  • /