نمایشگاه خودروی شیکاگو از دریچه دوربین
2024/02/13 09:11:21

«نمایشگاه خودرو شیکاگو 2024» با حضور بیش از 20 خودروساز از سراسر جهان 10 فوریه (21 بهمن) در «مرکز مک‌کورمیک» گشایش یافته و تا 19 فوریه (30 بهمن) ادامه خواهد داشت.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 8 فوریه (19 بهمن) قبل از گشایش عمومی این نمایشگاه گرفته است.

  • 2024/02/13 09:11:21
  • GMT+08:00
  • /