پیش بینی فراتر رفتن تعداد گردشگران داخل چین از 6 میلیارد نفربار در سال 2024
2024/02/12 11:14:56

«تحلیل عملیات اقتصادی گردشگری چین در سال 2023 و پیش بینی توسعه آن در سال 2024» که اخیراً توسط پژوهشگاه گردشگری چین (مرکز داده‌های وزارت فرهنگ و گردشگری) منتشر شده نشان می دهد که پس از تحقیقات و قضاوت جامع، پیش بینی می شود که تعداد گردشگران داخل چین در سال 2024 میلادی از 6 میلیارد نفربار فراتر رود و تعداد گردشگران ورود و خروج از چین به طور احتمال به 260 میلیون نفربار برسد.

در این گزارش آمده است: در سال 2023، بازار گردشگری و زنجیره صنایع گردشگری به طور قابل توجهی بهبود یافته است. تعداد گردشگران داخل چین و در آمد گردشگری در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 1 برابر افزایش یافته که به 80 درصد سطح سال 2019 رسیده است. تعداد گردشگران ورودی و خروجی از چین از 190 میلیون نفربار فراتر رفت که در مقایسه با سال گذشته بیش از 2.8 برابر افزایش یافته است.

طبق پیش بینی پژوهشی پژوهشگاه گردشگری چین (مرکز داده‌های وزارت فرهنگ و گردشگری)، در سال 2023 میلادی تمایل سفر شهروندان در سطح بالاتر از 90 درصد باقی ماند. شاخص جامع رضایت گردشگران چینی در سال 2023 برابر با 80.04 است که در سطح "راضی" قرار دارد و اساساً با سطح رضایت در سال 2019 برابری می کند.

  • 2024/02/12 11:14:56
  • GMT+08:00
  • /