صادرات خودرو از بندر زمینی استان «فوجیان»
2024/02/12 09:36:09

بندر زمینی «نینگ‌ده» در استان «فوجیان» (جنوب شرقی چین) با دارا بودن خطوط راه آهن حمل و نقل خودرو و سکوهای بارگیری و تخلیه خودرو، به عنوان یک مرکز توزیع لجستیک و قطب حمل و نقل خودرو به منظور صادرات به بازارهای جهانی عمل می‌کند.

خودروهای صادراتی در کانتینرها قرار داده می‌شوند و سپس به بازارهای هدف خارجی ارسال می‌گردند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 8 فوریه (17 بهمن) گرفته است.

  • 2024/02/12 09:36:09
  • GMT+08:00
  • /