پل قوسی بزرگ در یی چانگ
2024/02/12 22:55:25

یک پل قوسی بزرگ، آب های سبز زمردی، کشتی های بادبانی و دره های با شکوه، منظره برفی را با رنگ های متضاد خود برجسته تر کرده است، منظره ای مانند نقاشی جوهری که درمنطقه مخزن سه دره در یی چانگ، استان هوبی در مرکز چین واقع است. 

  • 2024/02/12 22:55:25
  • GMT+08:00
  • /