پرندگان رنگارنگ
2024/02/12 10:51:31

پرندگان رنگارنگ در پرواز، پارک ها و تالاب های شهر شیامن، استان فوجیان جنوب شرقی چین را زیباتر می کند و  سر و صدای این دوستان بال و پر دار نیز روحی تازه به فضا می بخشد. 

  • 2024/02/12 10:51:31
  • GMT+08:00
  • /