منظره ای لذت بخش از پرندگان
2024/02/11 11:14:25

منظره ای لذت بخش از پرندگانی که روی شاخه های درخت نشسته اند و از گل های به چینی تغذیه می کنند. تصاویر این پرندگان در گویی یانگ، استان گویی جو در جنوب غربی چین به قدری زیباست که مانند مجموعه ای از تابلوهای نقاشی به نظر می رسد. 

  • 2024/02/11 11:14:25
  • GMT+08:00
  • /