عبور گله کوسفند از دریاچه یخ زده
2024/02/11 22:18:29

اگرچه در طول ماه های زمستان علف کافی برای نگه داری گوسفندان در دهکده تویی وا در شی زانگ در جنوب غربی چین وجود ندارد، اما مراتع فراوانی در جزیره مرکزی دریاچه پوما یومتسو هست. در نتیجه، گله داران در فصل سرما، گوسفندان خود را به جزیره وسط  دریاچه می رانند و قبل از آب شدن یخ های دریاچه، آن ها را به روستا برمی گردانند. 

  • 2024/02/11 22:18:29
  • GMT+08:00
  • /