قایق تور الکتریکی در رودخانه مروارید
2024/02/11 22:11:10

دو قایق تور الکتریکی بدون کربن تازه راه اندازی شده روز جمعه اولین سفر خود را در رودخانه مروارید در گوانگ جو در استان گوانگ دونگ جنوب چین انجام دادند. ظرفیت حمل ونقل دریایی شبانه رودخانه مروارید با این سفر به حدود 700 مسافر افزایش یافت. 

  • 2024/02/11 22:11:10
  • GMT+08:00
  • /