ویدئو| با پاندای تولید شده توسط هوش مصنوعی در سال نوی چینی برقصید
2024/02/11 10:03:51

عید بهار شروع شده است. هوش مصنوعی پاندایی تولید کرده که می‌تواند رقص «کموسان» انجام دهد.

شما هم بدن خود را تکان دهید و با چرخاندن زانوها و مچ پاهای خود با این پانداهای تولید شده توسط هوش مصنوعی، رقص «کموسان» را انجام دهید.

رقص کموسان یا «سوژه سه» چین در جهان از محبوبیت برخوردار است.

 

  • 2024/02/11 10:03:51
  • GMT+08:00
  • /