تولید شکلات عید بهار در شرق چین به روایت تصاویر
2024/02/10 09:39:39

با فرا رسیدن عید بهار، وارثان تولید آب نباتی که وسط آن کاراکتر چینی دارد و میراث فرهنگی ناملموس بخش «چی‌من» استان «آن‌هوئی» (شرق چین) به شمار می‌رود، سخت مشغول تهیه شیرینی مخصوص سال نوی چینی و تامین نیازهای مردم در عید بهار هستند.

فرایند تولید این نوع شیرینی شامل ذوب کردن شکر، آسیاب کردن، هم زدن، فشرده کردن، تولید کاراکترهای چینی، کشش نوار شکلات و برش دادن آن است.

به دلیل آنکه کاراکتر ایجاد شده در وسط این شکلات همواره معانی خوش یُمنی دارد، در اعیاد، بسیار پرطرفدار است.

  • 2024/02/10 09:39:39
  • GMT+08:00
  • /