رقص خوشحال کننده در محل فرعی کاشغر شب‌نشینی عید بهار سی ام جی
2024/02/10 01:36:27

با رسیدن شب عید بهار، شب نشینی عید بهار سال اژدها به تقویم سنتی چین از رادیو و تلویزیون مرکزی چین ساعت 20 جمعه به وقت محلی شد. امسال شهر باستانی کاشغر در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ واقع در شمال غربی چین همراه با شهر پکن شب نشینی عید بهار را برای چینی های سراسر جهان برگزارکرد.

  • 2024/02/10 01:36:27
  • GMT+08:00
  • /