اجرای رقص چینی در شب‌نشینی عید بهار از طریق رادیو و تلویزیون مرکزی چین
2024/02/10 01:25:37

9  فوریه برابر با شب سال نو چینی به تقویم کشاورزی چین است. رقص چینی یکی از برنامه های شب‌نشینی عید بهار از طریق رادیو و تلویزیون مرکزی چین برای مخاطبان سراسر جهان است.

به دنبال این که سازمان ملل عید بهار را به عنوان تعطیلات رسمی این سازمان تعیین کرد، برنامه شب‌نشینی یاد شده از ارزش‌های بیشتری برخوردار شده است.

 

  • 2024/02/10 01:25:37
  • GMT+08:00
  • /