اژدهای یخی
2024/02/09 22:02:16

به این اژدهای یخی 35 متری که با دقت توسط سه صنعتگر در تنها سه روز ساخته شده است خوب نگاه کنید و ببینید که چطور به عنون مکانی با شکوه برای بازدیدکنندگان در پارک نان هو  در چانگ چون، استان جی لین در شمال شرقی چین ظاهر شده است.

  • 2024/02/09 22:02:16
  • GMT+08:00
  • /