دریایی از گل های آلو
2024/02/09 15:00:43

در دریایی از گل های آلو در روستای سی چن در نان نینگ، منطقه خودمختار گوانگشی جوانگ در جنوب چین، غرق شوید، جایی که بیش از 16 هکتار از زمین زیر کشت درختان آلو با گرم شدن دما شکوفا شده و آمدن بهار را نوید می دهند. 

  • 2024/02/09 15:00:43
  • GMT+08:00
  • /