آتش بازی با شکوه
2024/02/08 15:48:38

مردم با یک آتش بازی با شکوه، شادی و خوشبختی را بر فراز چشمه مروارید در نان جینگ، استان جیانگ سو در شرق  چین پخش می کند. 

  • 2024/02/08 15:48:38
  • GMT+08:00
  • /