آغاز به کار پنجمین ایستگاه تحقیقاتی چین در قطب جنوب
2024/02/08 09:18:26

«ایستگاه چین‌لینگ» چین در قطب جنوب که پنجمین ایستگاه تحقیقاتی این کشور در قاره‌ جنوبگان محسوب می‌شود، روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد.

  • 2024/02/08 09:18:26
  • GMT+08:00
  • /