استقبال از عید بهار در شین جیانگ چین
2024/02/08 15:38:57

با نزدیک شدن به عید بهار چین، جشن های گوناگون در سراسر شین جیانگ برگزار می شود. «نمایشگاه نور چین هوا» و شب نشینی روستایی به نوبت در حال برگزاری است. مردم از همه اقوام به استقبال سال نو می روند.

در نمایشگاه نور واقع در جاذبه توریستی دره رود ییلی، در مجموع ۳۱ دسته مختلف از فانوس ها به طور همزمان روشن شد. طرح نمایشگاه نور عناصر سنتی چینی را نمایان ساخته و فرهنگ سنتی عالی چین را به وضوح نشان می دهد.

  • 2024/02/08 15:38:57
  • GMT+08:00
  • /