نور آذین شدن برج خلیفه دبی به مناسب فرا رسیدن سال نوی چینی
2024/02/08 15:46:32

عصر روز چهارشنبه 7 فوریه و در آستانه فرا رسیدن عید بهار و سال نوی چینی، ترکیبی از نور و سایه برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان واقع در مرکز شهر دبی امارات متحده عربی را زینت بخشید. نمایش نور سال نو برای پنجمین سال متوالی است که توسط رادیو و تلویزیون مرکزی چین در برج خلیفه دبی اجرا می شود و بهترین درودها و آرزوهای گرم سال نو را برای چینی های سراسر جهان و مردم کشورهای مختلف به همراه دارد.

  • 2024/02/08 15:46:32
  • GMT+08:00
  • /