شادی دور هم جمع شدن در سال نو
2024/02/08 18:03:28

هر چقدر هم که از خانه دور باشند، مردم چین هر سال عید بهار برای دور هم جمع شدن با اعضای خانواده به خانه برمی‎ گردند تا در کنار هم به استقبال سال نو بروند. در سال های گذشته، وسایل حمل و نقل در چین تغییرات بسیار کرده و جاده‎ها گسترده‌تر شده‌اند. تنها چیزی که تغییر نکرده، کوشش مردم برای دور هم جمع شدن کنار اعضای خانواده است. تبریک ویژه سال اژدها را هم نباید فراموش کرد. می توان با یک کلیک کارت تبریک سال نو را با هوش مصنوعی درست کرد و بهترین آرزوهای زیبا را برای بستگان و دوستان فرستاد! https://static.linkpro.tech/cgtn/01

  • 2024/02/08 18:03:28
  • GMT+08:00
  • /