بازار گل در آستانه عید بهار
2024/02/07 21:43:54

با نزدیک شدن به سال نو چینی ساکنان شیامن استان فوجیان در جنوب شرقی چین در حال خرید گل های رنگارنگ هستند تا به خانه های خود رنگ و نشاط ببخشند. در این خرید لذت بخش به آن ها بپیوندید، جایی که هر گلبرگ آرزوهای یک سال رنگارنگ و امیدوارکننده را در پیش دارد. 

  • 2024/02/07 21:43:54
  • GMT+08:00
  • /