استقبال از سال نوی چینی در سراسر جهان به روایت تصاویر
2024/02/06 09:28:27

در آستانه فرا رسیدن سال نوی چینی مردم سراسر جهان به تکاپو افتاده و سال اژدها را پیشاپیش جشن گرفته‌اند.

شروع عید بهار 2024 یا سال نو چینی 10 فوریه (21 بهمن) خواهد بود و سال اژدها آغاز می‌شود.

تصاویر حاضر را عکاسان خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ‌های 3 و 4 فوریه (14 و 15 بهمن) در شهرهای امان، سانفرانسیسکو، پاریس و مکزیکوسیتی گرفته‌اند.

  • 2024/02/06 09:28:27
  • GMT+08:00
  • /