پیش بینی 9 میلیارد نفر بار مسافرت طی دوره 40 روزه سفرهای عید بهار
2024/02/05 16:30:22

روز 10 فوریه مصادف با  آغاز سال اژدها در چین است. تعطیلات عید بهار اوج سفرهای مردم چین برای بازگشت به زادگاهشان، دیدار با خویشاوندان و گردشگری است. از  روز 26 ژانویه، دوره 40 روزه سفرهای عید بهار آغاز شد. پیش بینی می شود تعداد سفرها در این دوران به 9 میلیارد نفر بار برسد که با ثبت یک رکورد همراه خواهد بود. در این مدت میزان سفر با خودرو، 80 درصد و تعداد سفرها با هواپیما به 80 میلیون نفربار افزایش خواهد یافت.

رفت و آمد مسافران از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب چین یک بار دیگر پویایی فزاینده و نیروی عظیم اقتصاد چین را به نمایش می‌گذارد، تا جایی که تنها در اولین روز از سفرهای عید بهار، تعداد مسافرت‌ها در چین به بیش از 180 میلیون نفر بار رسیده است. 

شایان ذکر است در این مدت، تقاضا برای مسافرت به  شهرهای محبوب گردشگری زمستانی در چین به میزان قابل توجهی افزایش یافته و گردشگری داخلی رونق گرفته است.

تحت تاثیر معافیت ویزا، تعداد مسافرت‌های خارجی نیز افزایش می‌ یابد.

  • 2024/02/05 16:30:22
  • GMT+08:00
  • /