رونمایی از نمایش نور سال نو چینی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در برج خلیفه
2024/02/05 17:17:53

به عنوان یکی از مهمترین جشن های سنتی چین، عید بهار با جذابیت منحصر به فرد خود مورد توجه گسترده در سراسر جهان قرار گرفته است. با نزدیک شدن سال اژدها به تقویم سنتی چین، نمایش نور سال نو چینی اجرا شده از رادیو و تلویزیون مرکزی چین از روز 7 تا 9 فوریه به مدت سه روز در برج خلیفه - بلندترین ساختمان جهان، رونمایی خواهد شد تا بهترین درودها و آرزوهای گرم را از چین به جهان برساند. امسال پنجمین سال متوالی است که نمایش نور رادیو و تلویزیون مرکزی چین با موضوع سال نو چینی در برج خلیفه اجرا می شود.


  • 2024/02/05 17:17:53
  • GMT+08:00
  • /