صدور «سند مرکزی شماره 1 سال 2024» چین برای ترسیم نقشه راه توسعه روستایی
2024/02/04 14:55:21

شنبه سوم فوریه (14 بهمن)، چین «سند مرکزی شماره 1» سال 2024 را صادر و اولویت‌های ترویج همه جانبه احیای روستایی در سال جدید را تشریح کرد.

سند یادشده شامل شش بخش از جمله تضمین امنیت غذایی ملی، جلوگیری از بازگشت مجدد به فقر در مقیاس بزرگ، بهسازی توسعه صنایع روستایی، تقویت ساخت و ساز روستایی، افزایش سطح حکمرانی روستایی و تقویت رهبری حزب کمونیست چین در کارهای کشاورزی، روستایی و کشاورزان است.

سند مذکور به عنوان اولین سند سیاستی که هر سال توسط نهادهای مرکزی منتشر می شود، در حکم «راهنمای اولویت‌های سیاستگذاری» محسوب می‌گردد.

در این سند آمده است، برای ترویج روند مدرنیزاسیون به سبک چینی، باید برای ایجاد یک پایه محکم برای کشاورزی تلاش کرد و با تحصیل و استفاده از مفاهیم توسعه، روش‌های کار و سازوکارهای توسعه در پروژه «نوسازی 10 هزار روستا طبق هزار روستای نمایشی»، بطور کامل، دقیق و همه جانبه ایده توسعه جدید را اجرا کرد.

این سند همچنین بر ضرورت ارتقای سطح توسعه صنعتی روستایی، سطح توسعه و حکمرانی روستایی، تقویت اقدامات برای افزایش درآمد کشاورزان و تقویت دو بُعد محرک علم و فناوری و اصلاحات تاکید کرد.


  • 2024/02/04 14:55:21
  • GMT+08:00
  • /