انجام 81.55 میلیون سفر ریلی طی هفته نخست ایام پر رفت و آمد عید بهار چین
2024/02/03 09:14:18

داده‌های صنعتی نشان می‌دهد شبکه ریلی چین از 26 ژانویه (6 بهمن) تا 1 فوریه (12 فوریه) یعنی هفته اول ایام پر رفت و آمد عید بهار، 81.55 میلیون سفر را انجام داده است.

«شرکت گروه راه آهن دولتی چین» (راه آهن چین) اعلام کرد این عدد به معنای انجام میانگین حدود 11.65 سفر ریلی روزانه طی هفته گذشته است.

راه آهن چین تخمین می‌زند که در مجموع 480 میلیون سفر ریلی طی ایام پر رفت و آمد عید بهار امسال صورت خواهد گرفت و 37.9 درصد از سطح سال گذشته میلادی بیشتر خواهد بود.

ایام پر رفت و آمد عید بهار که به «چون‌یون» نیز معروف است، از 26 ژانویه (6 بهمن) شروع شده و 5 مارس (15 اسفند) پایان خواهد یافت و شاهد صدها میلیون سفر چینی‌ها به زادگاه خود برای تازه کردن دیدار با با خانواده‌های خود خواهد بود.

عید بهار امسال یا سال نوی قمری چین امسال 10 فوریه خواهد بود. تعطیلات عید امسال از 10 فوریه (21 بهمن) تا 17 فوریه (28 بهمن) و یک روز بیشتر از سال‌های گذشته است.

  • 2024/02/03 09:14:18
  • GMT+08:00
  • /