ساخت و ساز اولین پل معلق کابلی دو طبقه جهان بر روی رودخانه یانگ تسه
2024/02/03 14:28:07

ساخت و ساز اولین پل معلق کابلی دو طبقه جهان بر روی رودخانه یانگ تسه در تونگ لینگ، استان آن هویی شرق چین در حال انجام است. پل راه آهن به طول 11.88 کیلومتر ویژگی های «راه آهن سریع، راه آهن بین شهری و راه آهن باری» را ادغام می کند و شکبه حمل و نقل منطقه ای را ارتقا می بخشد.

  • 2024/02/03 14:28:07
  • GMT+08:00
  • /