پیچش اژدها مانند جاده آسفالته
2024/02/03 10:24:56

پیچش اژدها مانند جاده آسفالته در میان روستاها و کوه های پوشیده از برف شهرستان زی گوی شهر پی چانگ، استان هوبی در مرکز چین.

  • 2024/02/03 10:24:56
  • GMT+08:00
  • /