تأکید رهبر چین بر تسریع توسعه نیروهای مولد جدید
2024/02/01 15:34:40

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بر تلاش برای تسریع توسعه نیروهای مولد جدید و ترویج قاطعانه توسعه با کیفیت تاکید کرد.

او روز چهارشنبه و هنگام ریاست جلسه مطالعه گروهی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، ضمن بیان این سخنان، تأکید کرد که توسعه با کیفیت یک اصل خدشه ناپذیر در عصر جدید است.

رئیس جمهور شی گفت: «توسعه نیروهای مولد جدید یک نیاز ذاتی و یکی از تکیه‌گاه‌های توسعه با کیفیت است و لازم است تا از طریق نوآوری، به توسعه نیروهای مولد جدید سرعت بخشید.

  • 2024/02/01 15:34:40
  • GMT+08:00
  • /