تبریک عید بهار از سوی شی جین پینگ به کهنه‌ سربازان ارتش چین
2024/01/31 09:40:09

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین فرا رسیدن عید بهار را به کهنه سربازان ارتش چین تبریک گفت.

دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس کمیته نظامی مرکزی چین روز دوشنبه و هنگام حضور در ضیافت کمیته مرکزی نظامی چین برای افسران بازنشسته پایگاه های نظامی پکن، فرا رسیدن عید بهار را به آنان تبریک گفت.

ساعت 4 بعد از ظهر به وقت پکن و در میان تشویق های گرم حاضران، رئیس جمهور شی به جمع این کهنه سربازان پیوست و وضعیت سلامتی آنان را جویا شد. سپس آنان همراه با هم نگاهی به دستاوردهای بزرگ حزب کمونیست، کشور و ارتش چین در طول سال گذشته انداختند.

کهنه سربازان ارتش متعهد شدند که از کمیته مرکزی حزب کمونیست با محوریت رفیق شی جین پینگ پیروی نزدیکتر داشته باشند و با دنبال کردن قاطعانه رهنمودهای اندیشه شی جین پینگ در مورد سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید، ایده های او در مورد تقویت ارتش را به کار بندند.

آنان با یکدیگر پیمان بستند که نظام مسئولیت حداکثری را همراه با دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به اجرا در آورند و در ساختن یک کشور نیرومند و تحقق رستاخیز همه جانبه ملت از طریق مسیر مدرنیزاسیون چین سهم بیشتری داشته باشند.  

  • 2024/01/31 09:40:09
  • GMT+08:00
  • /