بازگشایی خانه پانداهای غول پیکر در باغ وحش تیان جین
2024/01/31 21:52:51

پاندای غول پیکر شی له در باغ وحش تیان جین در شمال چین مشغول خوردن بامبو است. خانه پانداهای غول پیکر در باغ وحش پس از سه ماه بازسازی بازگشایی شد. 

  • 2024/01/31 21:52:51
  • GMT+08:00
  • /