اژدهای علفی
2024/01/31 10:48:41

تا به حال در مورد اژدهای علفی چیزی شنیده اید؟ به نظر می رسد، مردم گروه قومی دونگ در روستای گوانگ نان، شهر گویی لین، گوانگشی در جنوب چین،از دوران قدیم برای برپایی جشن سال نو شروع به بافت اژدها با علف می کنند. 

  • 2024/01/31 10:48:41
  • GMT+08:00
  • /