رضایت بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی از محیط کسب و کار چین
2024/01/31 16:46:33

کمیته ترویج تجارت بین‌المللی چین چهارشنبه ۳۱ ژانویه  «گزارش پژوهشی محیط کسب و کار چین در سال ۲۰۲۳» را منتشر کرد. براساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در سال ۲۰۲۳ از محیط کسب و کار در چین راضی هستند. بیش از ۹۰ درصد شرکت‌ها موافق بودند که بازار چین جذاب است. بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها نسبت به چشم انداز بازار چین در پنج سال آینده خوشبین بودند.

با مقایسه داده های گزارش قبلی، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ارزیابی محیط کسب و کار  چین توسط شرکت های مورد بررسی به طور کلی روند صعودی را نشان می دهد. روند اقتصادی چین با مبنای ثبات و بهبود بلندمدت تغییر نکرده و «جاذبه مغناطیسی» بازار چین برای سرمایه گذاری خارجی قوی تر شده است.

سیستم شاخص ارزیابی این گزارش شامل ۱۲ شاخص سطح اول است که شامل تاسیس و خروج شرکت، زیرساخت ها، خدمات زندگی، اعتبار اجتماعی، رقابت عادلانه، نوآوری فناوری، منابع انسانی، خدمات مالی و مالیاتی است.


  • 2024/01/31 16:46:33
  • GMT+08:00
  • /